DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS NAM TRUNG YÊN

25/10/2010 12:00 Sáng 1 phản hồi
STT Bộ phận Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ Thành tích
1 Ban Đặng Thị Kim Thoa 12/11/1960 Đại học Hiệu trưởng Huân chương lao động hạng ba
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi môn Toán
2 Giám Đàm Thu Hương 3/7/1968 Đại học Hiệu phó Đại biểu Hội đồng Nhân dan Quận Cầu Giấy
Là Thanh tra viên môn Toán
Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi Toán cấp Thành phố
Có năm sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Thành phố

3 hiệu Chu Thị Kim Anh 11/11/1963 Đại học Hiệu phó Thanh tra viên môn văn của Sở Giáo dục – Đào tạo
Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
Có nhiều học sinh đạt giải môn văn cấp Thành phố, trong nước và quốc tế
Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS NAM TRUNG YÊN

STT Bộ phận Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ Thành tích
1 Ban Đặng Thị Kim Thoa 12/11/1960 Đại học Hiệu trưởng Huân chương lao động hạng ba
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi môn Toán
2 Giám Đàm Thu Hương 3/7/1968 Đại học Hiệu phó Đại biểu Hội đồng Nhân dan Quận Cầu Giấy
Là Thanh tra viên môn Toán
Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi Toán cấp Thành phố
Có năm sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Thành phố
3 hiệu Chu Kim Anh 11/11/1963 Đại học Hiệu phó Thanh tra viên môn văn của Sở Giáo dục – Đào tạo
Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
Có nhiều học sinh đạt giải môn văn cấp Thành phố, trong nước và quốc tế
Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố
4 Trần Anh Thư 9/8/1977 Đại học Kế toán
5 Tổ Chu Ngọc Mai 9/2/1988 Đại học Kế toán
6 Văn Nguyễn Thị Diệu Linh 16/4/1981 Trung cấp Y Hà Nội Y tế
7 phòng Nguyễn Bích Thủy 4/2/1984 Đại học
8 Nguyễn Thị Hà Thu 24/6/1984 Đại học Tổng phụ
trách
9 Nguyễn Thị Hoài 9/10/1969 Phổ thông
10 Nguyễn Thị Kim Hòa 2/2/1980 Phổ thông
11 Bá Ngọc Anh 7/7/1989 Phổ thông Bảo vệ
12 Đỗ Văn Thức 12/7/1961 Phổ thông Bảo vệ
13 Lê Hải Sơn 16/2/1961 Phổ thông Bảo vệ
14 Nguyễn Văn Giáp 8/10/1954 Phổ thông Bảo vệ
15 Trần Quang Hiếu 3/11/1974 Đại học Tổ trưởng Giáo viên giỏi cấp Thành phố

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Có nhiều học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố

16 Tổ Nguyễn Thị Hiền 10/9/1965 Đại học Giáo viên
17 Toán Tạ Thị Vĩnh Hà 12/8/1967 Đại học Giáo viên Danh hiệu giáo viên dạy giỏi – Lao động giỏi cấp Quận
Có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi câp Thành phố
18 Trịnh Thị Quyên 27/1/1981 Thạc sĩ Giáo viên Nhận bằng khen của Sở Giáo dục – Đào tạo
Nhiều năm là giáo viên đật giải cấp Thành phố
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố môn toán
19 Tin Nguyễn Minh Tâm 20/10/1965 Đại học Giáo viên Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp Quận
Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận
Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố
20 Nguyễn Mạnh Cường Đại học Giáo viên
21 Lê Vân Anh 28/8/1976 Đại học Giáo viên
22 Đỗ Khánh Phương 19/8/1975 Đại học Giáo viên Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Tỉnh
23 Lê Phương Thảo 14/6/1989 Cao đẳng Giáo viên
24 Hoàng Hải Minh 5/4/1969 Đại học Tổ trưởng
25 Tổ Vũ Hoàng Anh 12/1/1985 Đại học Giáo viên Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Hà Nội
Giải nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận
26 Hóa Mai Thu Hiền 16/7/1961 Cao đẳng Giáo viên Trưởng nhóm Sinh – Địa
Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi
27 Sinh Nguyễn Thị Thu Thanh 26/6/1987 Đại học Giáo viên
29 Công nghệ Nguyễn Thị Ánh Mai 11/12/1971 Đại học Giáo viên Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh
30 Nguyễn Thị Hồng 24/11/1967 Đại học Tổ trưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
31 Tổ Nguyễn Minh Châu 23/3/1969 Đại học Giáo viên Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp Thànhphố
32 Ngoại ngữ Nguyễn Xuân Hương 8/3/1971 Đại học Giáo viên Giáo viên dạy giỏi cấp Quận
Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố
33 Nhạc Trần Thị Xuân 3/2/1977 Đại học Giáo viên Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận
Có sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố
34 Họa Hoàng Lệ Thủy 18/8/1981 Đại học Giáo viên
35 Thể dục Lê Thị Thanh An 26/3/1977 Cao đẳng Giáo viên Giáo viên – Tổng phụ trách giỏi cấp Thành phố
Danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động giỏi cấp cơ sở
Có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Thành phố
Giải nhất, giải ba Hội diễn Văn nghệ cấp Thành phố
Nhận bằng khen của Hội Liên Hiệp Thanh niên Thành phố
36 Đoàn Thanh Bình 10/10/1981 Đại học Giáo viên
37 Nguyễn Văn Quyết 28/2/1987 Cao đẳng Giáo viên Chuyên ngành: bóng rổ, bóng đá
Đạt huy chương đồng Karatedo cấp Toàn quốc
Có học sinh giỏi cấp quận
38 Nguyễn Thị Hương 16/8/1987 Đại học Giáo viên Huy chương bạc tại Liên hoan “Đàn phím điện tử”
cấp toàn quốc
39 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/3/1980 Đại học Giáo viên Ba lần đạt huy chương vàng Đông Nam Á
Ba lần huy chương đồng tại Seagame
Ba lần huy chương vàng giải Sinh viên Đông Nam Á
40 Vũ Thị Ngân 25/8/1973 Đại học Tổ trưởng
41 Tổ Vũ Thị Liệu 24/4/1960 Đại học Chủ tịch
Công Đoàn
Giải nhì giáo viên nghiệp vụ thư viện cấ Thành phố
Giải ba thư viện cấp Quận
Giáo viên giỏi cấp cơ sở
42 Xã hội Trần Phương Anh 1/2/1977 Đại học Giáo viên Danh hiệu chiến sĩ thi đua
Giáo viên dạy giỏi cấp Quận
Có sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố
43 Hoàng Kim Anh 4/3/1985 Đại học Giáo viên Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, cấp Thành phố
Có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quận
Nhận 5 bằng khen của Trung Ương Đoàn Đội
44 Ma Thị Ngọc Bích 29/4/1971 Đại học Giáo viên Thạc sĩ Nhân văn
Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
Có học sinh đạt giải cấp Quận
Có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Thành phố
45 Đoàn Thị Thu Hà 2/11/1976 Đại học Giáo viên Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Có sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố
Có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quận
46 Bùi Thị Tuyết Ngà 9/1/1975 Đại học Giáo viên Nhiều năm là giáo viên giỏi cấp Quận

Chiến sĩ thi đua cấp Quận

Có sáng kiến thi đua đạt cấp Quận

47 Nguyễn Thị Thùy An 10/4/1989 Cao đẳng Giáo viên
48 Mai Thùy Linh 31/1/1988 Cao đẳng Giáo viên

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này